Ja, alle fabrikanten worden gecontroleerd aan de hand van de Spreadshirt Codex, welke is opgesteld op basis van internationale verdragen en wetgeving. Deze gedragscodex moet ertoe bijdragen wereldwijd menswaardige werkomstandigheden te garanderen. Contractpartners zijn verplicht deze gedragscodex te ondertekenen en zich eraan te houden of een gelijkwaardig document kunnen aan tonen.